Povinné zmluvné poistenie od Allianz – Slovenskej poisťovne

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

PZP sa vzťahuje na:

 • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 • ušlý zisk,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

PZP kryje do výšky:

 • 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť

MODULY POISTNÉHO KRYTIA

Modul Basic

Je určený pre príležitostných vodičov, ktorí menej jazdia a ponúka:

 • základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • povinnú spoluúčasť
 • asistenčnú službu Allianz Assistance, za príplatok 3,60 EUR

Modul Standard

Je určený pre bežných vodičov a ponúka:

 • základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • asistenčnú službu Allianz Assistance, za príplatok 3,60 EUR

Modul Optimal

Je určený pre každodenných vodičov a ponúka:

 • vyšší limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • bezplatnú asistenčú službu Allianz Assistance
 • možnosť spoluúčasti

Modul Ostatné vozidlá

Je určený pre všetky ostatné vozidlá, pre ktoré nie je možné dojednať moduly Basic, Standard, Optimal (napr. PZP pre motocykle, prívesy, nákladné vozidlá atď.)

 • možnosť výberu limitu poistného plnenia:
  – základný limit poistného plnenia, ktorý predstavuje 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to maximálne 1 mil. EUR na jednu poistnú udalosť,
  – vyšší limit poistného plnenia, ktorý predstavuje 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a pri vecných škodách a ušlom zisku je to maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť
 • spoluúčasť sa neuzatvára
 • bez asistenčných služieb

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ PZP

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodovú udalosť, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky a na území krajín, ktoré sú členmi Kancelárie zelenej karty.

Pri dojednaní poistnej zmluvy Vám vystavíme potvrdenie o poistení (biela karta) a zelenú kartu.

Pri prevádzke motorového vozidla v SR ste povinní na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť bielu kartu.

Zelená karta je medzinárodný doklad o platnosti poistenia v zahraničí. Platí vo všetkých členských štátoch zelenej karty.

Ak cestujete na územie štátu, ktorý nemá so SR dohodu o zelenej karte, môžete si uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.

AMORTIZÁCIA

PZP od Allianz – SP ako prvé na Slovensku zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie , tzv. “amortizáciu”. Poisťovňa teda poškodenému, ktorého poškodilo vozidlo poistené PZP v Allianz – SP uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu – prirodzene – ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú tzv. všeobecnú hodnotu vozidla. Poistník, ten kto uzatvoril zmluvu, má tak istotu, že ak svojou chybou zaviní dopravnú nehodu, náhrada škody bude vysporiadaná bez ďalších ťahaníc a problémov s amortizáciou a vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného.

Všetko ohľadom poistenia v Allianz SP za vás vybavíme aj v našich prevádzkach IMPA!

Píšte, volajte a pre viac info nás kontaktujte:

IMPA Sieť kontakty >>>

Výhody poisťovne Allianz – SP pre hendikepovaných motoristov

Milí priatelia, v našich ŠKODA Handy cetrách pre ZŤP motoristov – IMPA Bratislava a IMPA Žilina – získate od nás pri poistení v Allianz – Slovenskej poisťovni výhody a benefity:

 • 10%-ná zľava pre produkt PZP (povinné zmluvné poistenie)
 • 10%-ná zľava pre produkt havarijného poistenia Optimal+
 • prednostné vybavenie pri poistnej udalosti
 • modul poistného krytia Optimal+,
  územná platnosť Európa (celé riziko havárie, živel, poškodenie hlodavcom, zrážka so zvieraťom, oprava a výmena čelného skla, odcudzenie časti a celého vozidla, vandalizmus)

Staňte sa našim fanúšikom na facebooku “Auto pre ZŤP” 🙂

Email: ztp@impa.sk

Kontakujte nás:

IMPA Bratislava, Panónska cesta 23, Petržalka

Kristína Kubová – 0904 416 298

IMPA Žilina, Pri rieke 795/3

Michal Marčulinec – 0903 538 224

Prečo je čelné sklo tak veľmi dôležité?

Čelné sklo patrí k nosným dielom každého vozidla. Vedeli ste, že je zodpovedné až za 30 % pevnosti skeletu vozidla? Aj airbag spolujazdca môže fungovať správne len vtedy, ak je pri otváraní podporovaný čelným sklom. Poškodené čelné sklo patrí k najbežnejším typom nepríjemností za volantom a za roky jazdenia sa s týmto problém stretol snáď každý vodič. Drobné kamienky na cestách patria medzi tradičné nástrahy, ktoré vodičom dokážu poriadne skomplikovať život. Predovšetkým v momente, keď vyletia spod pneumatiky iného vozidla a poškodia čelné sklo. Čo v takomto prípade?

Malé poškodenie, veľké riziko: Aj malé poškodenie čelného skla v dôsledku nárazu odlietajúcich kamienkov môže spôsobiť väčšie trhliny. Ak sa to stane počas jazdy, môže byť ohrozená vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašich spolujazdcov.

Čelné sklo a litera zákona: Dobrá viditeľnosť z miesta vodiča je jedným zo základných predpokladov pre technickú spôsobilosť vozidla. Vozidlo nie je technicky spôsobilé, ak je „výhľad z miesta vodiča obmedzený alebo znemožnený“ alebo je „prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm“. V druhom prípade to znamená, že auto je nespôsobilé, pokiaľ sa na ploche, ktorú čistia stierače, nachádza poškodenie väčšie ako jednoeurová minca.

Pokuta a zadržanie osvedčenia: V momente, keď poškodenie spĺňa vyššie uvedené podmienky, polícia môže zadržať osvedčenie  o evidencii resp. technické osvedčenie vozidla. A v prípade vážneho poškodenia čelného skla môže zadržať aj tabuľky s evidenčným číslom, ľudovo povedané „ešpézetky“.

Náklady spojené s opravou alebo výmenou čelného skla vás neminú v prípade, ak nemáte uzatvorené havarijné poistenie vozidla alebo nemáte pripoistené poškodenie čelného skla k povinnému zmluvnému poisteniu.

PREČO POISŤOVNE NEPREPLÁCAJÚ?

Poisťovne škodu uhradia, iba ak je vodič preukázateľne vinný. Odskočený kamienok sa prakticky nedá dokázať, vždy ide o tvrdenie proti tvrdeniu. Ak aj vinník udalosť potvrdí, poisťovňa sa pýta, ako mohol vidieť dozadu, preto je takmer isté, že je to váš známy, s ktorým ste sa dohodli.

KEDY POISŤOVNE PREPLÁCAJÚ?

 • keď máte v aute kameru, ktorá poistnú udalosť potvrdí
 • keď majú servisy na výmenu čelných skiel dlhodobú spoluprácu s poisťovňami
 • keď máte uzatvorené celoročné havarijné poistenie
 • keď máte uzatvorené poistenie čelného skla

Pokiaľ nemáte uzatvorené vlastné havarijné poistenie, existuje jednoduché a lacnejšie riešenie. Poistite si celoročne iba poškodenie čelného skla. Radi vám v tejto oblasti poradíme. Avšak v prípade, že čelné sklo poistené nemáte a ani vaše vozidlo nie je havarijné poistenie, servis IMPA vám ponúka výmenu čelného skla za naozaj prijateľné ceny. A môžete mať namiesto „skla ako nové“, nové originálne čelné sklo. Nenechajte si nič nakukať a presvedčte sa sami!

Objednajte sa na opravu čelného skla ON-LINE.